Slide

Selvästi parempi -blogi

A-kiltaystävä

Päihdeongelmasta toipumisen alussa olevan voi olla hankala rakentaa luottamuksellista ystävyyssuhdetta. Siinä vaiheessa luottamus omaan itseenkään ei välttämättä ole vielä vahva. 13.02.2020